Vilkår og betingelser

For meg er det aller viktigste at mine kunder blir fornøyde. Det er derfor viktig at alle som ønsker å bruke meg som fotograf er inneforstått med hva man kan forvente, og hva man har krav på i forkant og etterkant av bestilling. Derfor benytter jeg meg av en tydelig kontrakt som klart og tydelig sier noe om pris, tid, sted, levering og evt. avbestilling. Man har som kunde det hele og fulle ansvar for at vilkårene er lest og forstått før man avtaler fotografering med meg.

1. Alle bilder tatt av Fotograf Espen Brukstuen, heretter kalt fotografen, er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til åndsverksloven. Det betyr at fotografen har alle rettigheter og eierskap til alle bildene.
2. Fotografen kan bruke bildene i sin markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til: Web, portefølje, annonser og konkurranser.
3. Fotografen kan ikke bruke bilder på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke anstøtende.
4. Fotografen fraskriver seg ethvert ansvar for mislykkede/tapte bilder.
5. Det er ikke tillatt å manipulere eller redigere bildene på noen måte uten nærmere avtale med fotografen.
6. Bildene må ikke videreselges, brukes i næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke fra fotografen.

Avtalen omfatter pakken og tjenester som man velger å bestille, med det innholdet som er spesifisert under hver pakke, til den prisen som står oppført. Alle priser er inkludert moms. Opphold og reiseutgifter er ikke inkludert i prisen, med mindre annet er avtalt.

Sammen med fotografen kan du bli enig om ca. leveringstid av bildene. Leveringstiden vil variere fra oppdrag til oppdrag.

Avtalen trer i kraft når kunden og fotografen har avtalt fotograferingen via mail eller annen kommunikasjon.

Et depositum på 25% av den totale summen sikrer datoen for fotograferingen. Dette er ikke refunderbart (ved f.eks. kansellering av bryllup eller endring av dato).

Bryllup faktureres når bildene leveres digitalt, og har 14 dagers forfall.

Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser i brudeparets omgivelser strekker fotografen seg så langt det er mulig å endre dato og tidspunkt i kontrakten. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser for fotografen er det fotografens ansvar å sørge for at brudeparet får de tjenester som er reservert.

Bildene er for privat, ikke-kommersiell, bruk. Ved all bruk av bilder elektronisk (Facebook, personlig nettside, egne nettalbum o.l.), samt eventuelt bilde i avis/nettavis, skal fotografen krediteres på følgende måte:

Fotograf: Espen Brukstuen

Espen Brukstuen foto forbeholder seg retten på åndsverk til å publisere bilder fra oppdraget på sin webside, sosiale medier og annet markedsføringsmateriale, inkludert deltakelse i evt konkurranser, med mindre kunden ønsker noe annet.  Dette må i såfall gis skriftlig beskjed om til fotografen.

Med å engasjere Espen Brukstuen sier du deg enig i disse betingelsene.